Illustrerade Flashback-citat, forts.

Skriven av – 29 mars 2012

Denna gång medelst långsökt tvärspråklig ordvits.

Stängd